PRODUKT | proscreen

GULLTERNINGEN

Intelligente målinger på en ufarlig, lærerik og morsom måte!

Proscreen tilbyr en bred og velutprøvd digital plattform for gjennomføring av en rekke prestasjonsfremmende tiltak for ansatte. Ett av tiltakene er løpende måling av den ansattes forståelse og kundens tilfredshet - i en og samme prosess. Forenklet kaller vi det gjerne for «selvinnsikt i sanntid!».

 

Måleprosessen «Gullterningen» har mange ganger bidratt til at aktører i markedet har vunnet priser for mest fornøyde kunder. Metodeverket er markedsledende innen positiv adferds stimulering (ansatte) og svarprosent på kunde undersøkelser, gjerne som en del av helhetlige insentiv-tiltak.

Målemetoden gir muligheter for å gripe inn tidligere

Gullterningen baserer seg på en unik målemeotde der ansattes forståelse og kundens opplevelse blir mål i samme øyeblikk. Dette synliggjør positive og negative resultater umiddelbart etter dialog og åpner for å kunne utføre tiltak som for eksempel redning – før det er for sent og kundens opplevelse blir statistikk!

Hvordan fungerer det?

• Etter gjennomført dialog sendes det ut en forespørsel etter kundens «Terningkast».

• Tilbakemeldingen sendes til kundebehandleren og avdekkes ikke før..

• kundebehandleren selv gir et terningkast på «hvor fornøyd vedkommende mener at kunden er etter gjennomført dialog».

• De to terningene representeres i en historisk liste der kundebehandleren oppnår poeng på alle terningverdier.

• Kundebehandler oppnår bonus hver gang egen forståelse «matcher» kundens terningsvar.

• Eventuell misnøye fanges umiddelbart opp i prosessen - som igjen krever saken håndtert.

Gamification på riktig måte, gir motivasjon for alle ansatte

Prestasjonshevingen gjør vi gjennom å bruke den målte dataen i konkurranseøyemed som visualiseres for de ansatte via signage løsninger. For å unngå at "topp selger" fungerer som demotiverende ser de ansatte kun seg selv og nærmeste kollega som ligger foran og bak.

Vi kaller dette pulje progressjon der vi stimulerer alle deltakere til å yte «det lille ekstra». Erfaringen viser at dette faktisk får alle med og at man oppnår kontinuitet i de økte individuelle prestasjonene etter endte perioder med aktivitet.

Gamification birdrar til kompetanseløft, merkevarebygging og innsatsøkning

Gamification er også en optimal løsning for å stimulere til oppnåelse i måle-prosesser som nevnt ovenfor, men også for å få alle i bedriften til å «yte det lille ekstra» i ulike aktiviteter. Det være seg kompetanse-heving, salg, HMS eller annet. Kjør aktiviteter på tvers av din egen organisasjons hierarki, og velg blant ferdige eller skreddersydde tema for spill-visualisering av deltakernes progresjon:

• Kompetanseløft

• Merkevare / produkt / marked

• Sesong (Halloween, påske, jul..)

Januar kampanjen vår - Tour de Screen

Om du vil lære mer eller se mer på hvordan dette fungerer i praksis, ta gjerne kontakt med oss så tar vi en uforpliktende samtale om hvordan dette kan fungere for din bedrift.

SE NOEN AV SPILLBRETTENE VÅRE

Proscreen AS

Fredrik Selmers vei 6, 0663 Oslo

info@proscreen.com

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook
  • Instagram

© 2019 Proscreen AS, Norway

All rights reserved.